top of page

Fotoclub De Kern

  • Instagram
  • Facebook

Fotoclub De Kern Gent stelt voor  

                       @desertmarleen                                           ---   Landschappen in Tanzania    ---

Alle foto's op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd door de met de naam vermelde auteur en mogen noch gebruikt, noch worden gepubliceerd zonder toelating van de auteur.

Elk lid is verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's die worden gepubliceerd op zijn website-pagina.

Fotoclub De Kern Gent, noch de webmaster kunnen aansprakelijk worden gesteld, het weze door de auteur, de afgebeelde personen en de eigenaars van de afgebeelde eigendommen. Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerdelijk gebruik of eventuele misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.

Logo vierkant bewerkt.jpg
bottom of page